เข้าสู่ระบบ

ยังไม่มีบัญชีนักวิจัย ? ลงทะเบียนนักวิจัยใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย (RBRU-RMS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University Research Management System : RBRU-RMS)

บริหารจัดการข้อเสนองานวิจัย

นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแหล่งทุนที่เปิดรับข้อเสนอ ตรวจสอบสถานะ และจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

บริหารจัดการข้อมูลของนักวิจัย

จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของนักวิจัย ทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ฐานข้อมูลงานวิจัย และอื่นๆ

ระบบสารสนเทศแบบพึ่งพาตนเอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นระบบที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ราคาสูง